O firmie

Firma APKON Sp. z o.o. powstała w 2001 roku. Profilem działalności naszej firmy jest branża owocowo - warzywna. Jesteśmy średniej wielkości zakładem produkcyjnym położonym na południu Polski - w Przemyślu, w województwie podkarpackim, 86 km od Rzeszowa. Firmę reprezentuje Prezes Zarządu Spółki Bartłomiej Dębicki.

"Apkon" Sp. z o.o. zlokalizowana jest przy ul. Bohaterów Getta 63, stanowiącej do niedawna fragment miejskiego odcinka trasy międzynarodowej A-4 biegnącej od granicy polsko-niemieckiej w Zgorzelcu na zachodzie do granicy polsko-ukraińskiej w Medyce na wschodzie.

W roku 2005, dzięki wsparciu w ramach działania 1.5 z Funduszy Strukturalnych, firma nasza dokonała zakupu nowoczesnych maszyn i urządzeń m.in. prasy Bucher oraz systemu ultrafiltracji Bucher, natomiast w roku 2006 zakupiliśmy nową stację wyparną firmy B&P Engineering. Zakup w/w urządzeń pozwolił nam na uzyskanie większej wydajności, podniesienie jakości i bezpieczeństwa naszych produktów.
Dbając o jakość i bezpieczeństwo naszych produktów w roku 2005 rozpoczęliśmy wdrażanie systemu HACCP.

Wyprodukowany przez naszą firmę zagęszczony sok jabłkowy trafia w większości na rynki zagraniczne, głównie niemieckie, choć również cieszy się zainteresowaniem wielu rodzimych firm, chętnie kupujących nasz produkt.

W naszych działaniach zmierzamy do tego, aby APKON kojarzył się tylko z wysoką jakością i cieszył się zaufaniem zarówno naszych dostawców jak i odbiorców.

Priorytetowym zadaniem w naszej działalności jest ścisła współpraca z okolicznymi producentami rolnymi. Dbamy o coraz większe nasadzenia plantacji owocowych - głównie sadów jabłoniowych - dofinansowując zakup materiału szkółkarskiego. Z roku na rok systematycznie podejmujemy działania mające na celu zwiększenie nasadzeń i rozwój kontraktacji.

Zapraszamy do współpracy.


Polityka Prywatności,   liczba odwiedzin:
© 2024 Net Partners